img

Với sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án tăng cường các cơ hội và dịch vụ kinh tế cho NKT tại Đà Nẵng do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save Children), Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA), Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng phối hợp thực hiện vừa tố chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đà Nẵng, đồng thời gian vinh danh gần 30 doanh nghiệp đã có đóng góp hoạt động tích cực hổ trợ việc làm cho NKT trên địa bàn

vinh-danh-da-nang