img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img

Xin kính chào quý khách!

Công ty Cổ phần ONEDANA

Được sáng lập bên bờ Vịnh Đà Nẵng, với ý nghĩa khiêm tốn là Một Công ty như bất kỳ Công ty nào bắt đầu khởi điểm từ Đà Nẵng, ONEDANA không chỉ mong muốn sản phẩm và dịch vụ của mình tốt nhất Đà Nẵng mà còn vươn lên tầm cao cùng Đà Nẵng cống hiến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới.

Xem tiếp

Tại sao cần chúng tôi

 • Luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu

 • Đặt lợi ích của quý khách lên trên, tư vấn cho quý khách giải pháp tốt nhất

 • Chi phí cho dịch vụ sử dụng hợp lí và thấp nhất

Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với Nhật Bản các lĩnh vực sau

 • ĐIỆN - ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ
 • THIẾT KẾ
  3D - GLOOBE
 • TƯ VẤN
  THIẾT KẾ
 • GIA CÔNG
  BẢN VẼ