img

NHẬT KÝ GIAO LƯU

Giao lưu với Công ty Điện ASAMI Nhật Bản

img

Giao lưu với đoàn sinh viên Nhật

img