img

ONEDANA JSC VÀ GIẢI THƯỞNG BREC

Ngày 25/02/2011, ONEDANA JSC là một trong những công ty được vinh danh nhận giải thưởng DẢI BĂNG XANH, do tổ chức BREC trao cho những doanh nghiệp có công tác hổ trợ việc làm cho người khuyết tật.

img img img